1fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP1     Dnia 3 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
 Kujawsko-Pomorskiego odbyło się spotkanie Prezydium Komitetu Budowy
 Pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939. Jest to inicjatywa upamiętniająca
 pomordowanych, która zrodziła się z potrzeby serc i sumień mieszkańców
 województw Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego. Uczestników spotkania
 przywitał Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 Pan Piotr Całbecki, następnie głos zabrał Przewodniczący Sejmiku
Województwa Pomorskiego Pan Jan Kleinszmidt oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Ryszard Bober.

yczenia Wielkanoc 2018

     17 stycznia 2018 r. w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z Prezesem RIO Panem Danielem Jurewiczem. W spotkaniu oprócz Prezesa RIO w Bydgoszczy, uczestniczyli również: Zarząd Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Przewodniczącym Stanisławem Gliszczyńskim, Zarząd Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiegowraz z Przewodniczącym Franciszkiem Koszowskim, Zarząd Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Przewodniczącym Jackiem Brygmanem, przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz przedstawiciele Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy: Członkowie Kolegium - Pani Lidia Dudek, Pan Włodzimierz Górzyński, Pan Andrzej Tatkowski, Naczelnik Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń - Pani Agnieszka Wolny oraz Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej - Pan Maciej Słomiński.

yczeniaKONWENT

005    VI posiedzenie Konwentu Burmistrzów Województwa
Kujawsko-Pomorskiego odbyło się 14 września 2017 r.
w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
w Minikowie, oddział w Przysieku. W spotkaniu, oprócz
Członków Konwentu Burmistrzów, udział wzięli także
zaproszeni goście.

M. in.: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki, Kierownik Biura ds. Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pan Marcin Kurasz, Główny Specjalista ds. Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pani Sylwia Ostrowska, Kierownik Biura ds. Polityki Terytorialnej w Wydziale Koordynacji Wdrażania Polityki Rozwoju Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pani Ewa Sak, Główny Specjalista koordynator Biura ds. Współpracy z Samorządami Lokalnymi Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pani Sandra Borys-Wysocka, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Pan Janusz Halak, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Pan Jakub Wawrzyniak, Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Pani Iwona Gilewicz, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy Pan Paweł Spychała, Doradca Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pan Jacek Tarczewski.

apel o pomoc Gmina Gostycyn