Stanowisko Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ograniczenia kwotowego dofinansowania na operację typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach programu obszarów wiejskich na lata 2014-2020