Stanowisko Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczące konkursów w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego