01

W dniach 20 i 21 czerwca br. w Wierzbiczanach odbyło się IX posiedzenie Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Członkowie Konwentu i zaproszeni Goście zgromadzili się, dzięki gościnności Burmistrza Gniewkowa Pana Adama Roszaka w przepięknym odrestaurowanym obiekcie „Pałac – Wierzbiczany”.

 

 

13

14 maja 2018 r. odbyła się inauguracja regionalnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości połączona z uroczystą sesją sejmiku województwa oraz Forum Samorządowym, w którym brali udział samorządowcy wszystkich szczebli.

 

Dzie Samorzdowca yczenia

glowne fot Zielinski

W dniach 19-20 kwietnia br. odbyło się VIII posiedzenie Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które dzięki gościnności Burmistrza Mogilna Pana Leszka Duszyńskiego, miało miejsce w Mogilnie.

 

1fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP1     Dnia 3 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
 Kujawsko-Pomorskiego odbyło się spotkanie Prezydium Komitetu Budowy
 Pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939. Jest to inicjatywa upamiętniająca
 pomordowanych, która zrodziła się z potrzeby serc i sumień mieszkańców
 województw Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego. Uczestników spotkania
 przywitał Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 Pan Piotr Całbecki, następnie głos zabrał Przewodniczący Sejmiku
Województwa Pomorskiego Pan Jan Kleinszmidt oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Ryszard Bober.

yczenia Wielkanoc 2018

     17 stycznia 2018 r. w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z Prezesem RIO Panem Danielem Jurewiczem. W spotkaniu oprócz Prezesa RIO w Bydgoszczy, uczestniczyli również: Zarząd Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Przewodniczącym Stanisławem Gliszczyńskim, Zarząd Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiegowraz z Przewodniczącym Franciszkiem Koszowskim, Zarząd Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Przewodniczącym Jackiem Brygmanem, przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz przedstawiciele Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy: Członkowie Kolegium - Pani Lidia Dudek, Pan Włodzimierz Górzyński, Pan Andrzej Tatkowski, Naczelnik Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń - Pani Agnieszka Wolny oraz Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej - Pan Maciej Słomiński.

yczeniaKONWENT