005    VI posiedzenie Konwentu Burmistrzów Województwa
Kujawsko-Pomorskiego odbyło się 14 września 2017 r.
w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
w Minikowie, oddział w Przysieku. W spotkaniu, oprócz
Członków Konwentu Burmistrzów, udział wzięli także
zaproszeni goście.

M. in.: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki, Kierownik Biura ds. Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pan Marcin Kurasz, Główny Specjalista ds. Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pani Sylwia Ostrowska, Kierownik Biura ds. Polityki Terytorialnej w Wydziale Koordynacji Wdrażania Polityki Rozwoju Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pani Ewa Sak, Główny Specjalista koordynator Biura ds. Współpracy z Samorządami Lokalnymi Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pani Sandra Borys-Wysocka, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Pan Janusz Halak, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Pan Jakub Wawrzyniak, Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Pani Iwona Gilewicz, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy Pan Paweł Spychała, Doradca Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pan Jacek Tarczewski.

apel o pomoc Gmina Gostycyn

apel o pomoc Splno Krajeskie

4

 

 

W dniu 27 czerwca 2017 r. w Nowem
            odbyło się V posiedzenie
            Konwentu Burmistrzów
            Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


W spotkaniu uczestniczyło 31 Burmistrzów oraz zaproszeni Goście, m.in.: Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Ryszard Bober, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Remlau; Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Pan Zygmunt Borkowski; Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pan Ryszard Rumiński; Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pan Marek Gralik; Naczelnik Wydziału Wdrażania Projektów Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pani Violetta Witkowska; Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pan Andrzej Potoczek; Przewodniczący Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Jacek Brygman; Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Franciszek Koszowski; Pełnomocnik ds. legislacyjnych Związku Miast Polskich Pan Marek Wójcik; Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Pani Wioletta Zwara; Przewodnicząca Forum Skarbników Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Małgorzata Ostrowska oraz Dyrektor Centrum Kultury „Zamek”, w którym odbywało się posiedzenie – Pan Andrzej Gapa.

1b Sesja Sejmiku fot zrodo wlasne  

   5 czerwca 2017 r. we Włocławku odbyła się XXXIII uroczysta sesja
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkanie rozpoczął
Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan
Ryszard Bober, następnie wystąpił Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki, który wręczył na ręce
Przewodniczącego Konwentu Burmistrzów Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Pana Stanisława Gliszczyńskiego certyfikat
przyznany Konwentowi Burmistrzów za najefektywniejsze w Polsce
wykorzystanie środków finansowych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.
W dalszej kolejności Goście wysłuchali wykładu poświęconemu Patronowi
Województwa, następnie miało miejsce wręczenie insygniów wybranym
szkołom imienia Jana Pawła II oraz wystąpienia okolicznościowe.

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Konwentu Burmistrzów województwa Kujawsko - Pomorskiego odbędzie się dnia 27 czerwca 2017 r. o godz. 11:00 w Centrum Kultury "Zamek" w Nowem.

Serdecznie zapraszamy!

konw2

Przez aklamację, czyli jednogłośnie, na stojąco i z brawami radni sejmiku wojewódzkiego przyjęli stanowisko nadające Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uroczystość, w której Konwent Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentował Pan Andrzej Grabowski, Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, miała miejsce w czasie sesji sejmikowej w dniu 27 marca br. Podjęcie stanowiska poprzedziło odczytanie przez bp Andrzeja Suskiego zgody Stolicy Apostolskiej na oddanie województwa pod opiekę tak zacnego patrona.