Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

pobyt na zwolnieniu lekarskim

Gdy zamierzamy skorzystać z chorobowego, warto zadbać o to, by lekarz wystawił zwolnienie na adres, pod którym będziemy przebywać w trakcie rekonwalescencji. W przypadku zmiany miejsca pobytu w trakcie zwolnienia należy w ciągu 3 dni poinformować o tym pracodawcę i ZUS. Unikniemy w ten sposób wielu kłopotów na przykład podczas kontroli zwolnienia.

Minął ustawowy termin - 30 czerwca 2022 r. - do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych składali deklaracje o źródłach ciepła. Jeśli jednak wskutek roztargnienia nie złożyłeś deklaracji, nie martw się tym, w dalszym ciągu deklarację możesz złożyć w systemie na stronie ceeb.gov.pl albo przekazać ją do swojego urzędu gminy tak jak dotychczas. Brak wypełnienia tego obowiązku ustawowego nie spowoduje automatycznego nałożenia kary na tych, którzy o tym zapomnieli. Zatem nie czekaj dłużej złóż szybko deklarację do CEEB.

Serdecznie zapraszamy 5 sierpnia 2022 r. na plażę w Pieczyskach na 35-jubileuszowy koncert z cyklu Arie na plaży - Ryszard Smęda zaprasza, który rozpocznie się o godz. 21.

nowe uslugi w urzedzie skarbowym

Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego mogą odbierać korespondencję urzędową z Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na swoim koncie w serwisie. Warunkiem korzystania z tej usługi jest udzielenie zgody na taką formę komunikacji. W e-Urzędzie Skarbowym można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, a już wkrótce także o niezaleganiu w podatkach. Zaświadczenie jest wystawiane jako dokument elektroniczny i doręczane na konto podatnika w e-US.

Na podstawie wyników Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) prowadzonego przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w piątym okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2022 roku stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na obszarze gminy Koronowo na glebach:
• kategorii I dla upraw: zboża ozime, zboża jare, rzepak i rzepik, krzewy owocowe.

Link do strony: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2022,0403043/.
Klasę gleby sprawdzić można na stronie IUNG pod linkiem: https://susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii.

Obecnie szkody spowodowane suszą w okresie od 21 marca do 30 września danego roku można zgłaszać tylko za pomocą aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą": https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-suszy-od-2020-r.

Wniosek o oszacowanie szkód można złożyć do 15 października. Wniosek ten można uzupełniać kilkukrotnie, obserwując uprawy i System Monitoringu Suszy Rolniczej – do czasu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku o oszacowanie strat Profilem Zaufanym (https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage).

Wtedy następuje uruchomienie procesu generowania protokołu strat na podstawie bilansu wodnego. Protokół będzie wygenerowany, jeśli szkody w uprawach będą wynosiły powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza.

Czy można rozpocząć zbieranie plonów przed złożeniem wniosku w aplikacji suszowej?

Tak. Aplikacja posiada informacje o wysokości i zakresie szkód określone przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Zatem dokonanie zbioru plonów nie ma wpływu na szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy.

Do pobrania:
• Instrukcja - aplikacja suszowa

pdfZglos_szkode_rolnicza_-_instrukcja.pdf4.41 MB

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią, Urząd Miejski w Koronowie

 

rekrutacja

2-2 Hufiec Pracy w Bydgoszczy rekrutuje młodzież do następujących form kształcenia:

  • Szkoła Podstawowa – klasa VII i VIII z przyuczeniem do zawodu
  • Szkoła Branżowa I stopnia – oferujemy pomoc młodzieży, która będzie kształcić się w szkołach branżowych w wyborze zawodu, znalezieniu praktyk i podpisaniu umowy
  • Rzemieślnicza Nauka Zawodu – nauka zawodu u pracodawcy po ukończonym gimnazjum lub szkole podstawowej – nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem.

Nasza oferta kształcenia jest całkowicie bezpłatna. Każdy uczeń otrzymuje wynagrodzenie. Miejsca praktyk gwarantuje Hufiec Pracy.

Informujemy, że we wtorek 28 czerwca, zabezpieczono w gospodarstwie rolnym, z którym Gmina Koronowo ma podpisaną właściwą umowę, zabłąkane zwierzę - widocznego na zdjęciu koziołka.

Słońce, plaża… czego chcieć więcej na rozpoczęcie wakacji i powitanie lata! Dobrego towarzystwa i atrakcyjnego spędzenia czasu i o to zadbali organizatorzy Powitania lata w Pieczyskach, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2022 r. -  Burmistrz Koronowa oraz Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie wraz z partnerami oraz sponsorami.