Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Gmina Koronowo w okresie październik 2021 r.- październik 2022 r. realizuje projekt pn. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

W ramach projektu oświetlono i doposażono istniejący plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej syntetycznej w huśtawkę wahadłową, piramidę linową oraz tunel. Na części działki objętej inwestycją o nawierzchni trawiastej zamontowano urządzenie strefy fitness typu wyciskanie siedząc, stację street workout, ławki z bali z oparciem - 4 szt., tablicę informacyjno-regulaminowej i kosz na śmieci. Ponadto posadzono drzewka iglaste.

Inwestycja pn. „Budowa boiska do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem przy Zespole Szkół we Wtelnie” została dofinansowana ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Inwestycja "Przebudowa drogi gminnej w Salnie" została dofinansowana ze środków państwowego funduszu celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestycja została dofinansowana ze środków państwowego funduszu celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Koszt inwestycji: 3.831.072,99 zł, w tym:
kwota dofinansowania: 1.915.536,00 zł
wkład własny gminy (RFIL): 1.915.536,99 zł

Trwa przebudowa ul. Ogrodowej w Koronowie.

W ramach inwestycji zostanie wykonana jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer 6 m, dł. 709 mb zakończona krawężnikami drogowymi, chodnik po obu stronach ulicy z kostki betonowej brukowej, zjazdy z kostki betonowej brukowej o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy, nowe oznakowanie pionowe i poziome, zamontowane zostaną bariery ochronne. Ponadto wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa a istniejąca sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna zostanie wymieniona.

Dnia 1 września 2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu o powierzenie grantu na realizację inwestycji pn. ,,Wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koronowie w ładowarkę przeznaczoną do selektywnej zbiórki odpadów z terenu gminy".