Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.161.304,00 zł.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

salno

Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestycja została dofinansowana ze środków państwowego funduszu celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Koszt inwestycji: 3.831.072,99 zł, w tym:
kwota dofinansowania: 1.915.536,00 zł
wkład własny gminy (RFIL): 1.915.536,99 zł

Inwestycja "Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie" została dofinansowana ze środków państwowego funduszu celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Koszt inwestycji: 3 831 073,00 zł, w tym: kwota dofinansowania: 1 915 536,00 zł, wkład własny gminy: 1 915 537,00 zł

droga do kadzionki

Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki (nr 050108 C od km 0+006,39 do km 0+ 996,39 w miejscowości Buszkowo)

Inwestycja została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych

tablica koscielna makowarsko

Przebudowa ul. Kościelnej w Mąkowarsku (nr 050102C od km 0+000,00 do km 0+406,86 w miejscowości Mąkowarsko)

Inwestycja została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych

tablica glinki cierplewo

Przebudowa drogi gminnej Glinki-Cierplewo (nr 050117C, od km 0+000,00 do km 0+894,91 w miejscowości Glinki)

Inwestycja została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych