Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

pszok

 

Na terenie Gminy Koronowo funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzone są przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.

1) PSZOK zlokalizowany na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej w Koronowie świadczy usługi odbioru odpadów komunalnych od wtorku do soboty poza dniami ustawowo wolnymi od pracy:

- w okresie od 01 kwietnia do 31 października, od wtorku do piątku w godzinach od 11:00 do 18:00, w soboty w godzinach od 10:00 do 17:00;

- w okresie od 01 listopada do 31 marca, od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00, w soboty w godzinach od 9:00 do 16:00;

2) PSZOK zlokalizowany przy ul. Dworskiej w Morzewcu świadczy usługi odbioru odpadów komunalnych we wtorki i soboty poza dniami ustawowo wolnymi od pracy:

- w okresie od 01 kwietnia do 31 października we wtorki w godzinach od 11:00 do 18:00, w soboty w godzinach od 10:00 do 17:00;

- w okresie od 01 listopada do 31 marca we wtorki w godzinach od 10:00 do 17:00, soboty w godzinach od 9:00 do 16:00;

W PSZOK przyjmowane są odpady podlegające segregacji:

- bioodpady,

- baterie i akumulatory,

- chemikalia,

- odpady niebezpieczne,

- przeterminowane leki oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych  w gospodarstwie domowym  w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

- meble i odpady wielkogabarytowe,

- sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- odpady budowlane i rozbiórkowe w tym gruz ceglany, odpady betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów w ilości do 1m3 rocznie na nieruchomość,

- tworzywa sztuczne,

- opakowania ze szkła,

- papier i tektura,

- odzież i tekstylia,

- zużyte opony od pojazdów do 3,5 t.

Dostarczane odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami a odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta.

 

W PSZOK nie są przyjmowane:

- odpady pochodzące z prowadzonej działalności,

- zmieszane odpady komunalne,

- odpady zawierające azbest,

- części samochodowe,

- materiały izolacyjne: papa, wełna mineralna, styropian

 

 

 

Pin It